Společnost HL system nabízí také výrobky, značky Palazzoli, splňující certifikaci ATEX pro zařízení do výbušného prostředí dle evropské směrnice 94/9/EC. Výhodnou našich produktů ATEX je ucelená dodávka výrobků, která zahrnuje průmyslové zásuvky a vidlice, instalační boxy, ovladače a sirény, svítidla a to pro aplikace do zóny I a II. Výrobky je možné dodat ve více provedení – termoplast, hliník, nerezová ocel. U každého výrobku naleznete přesný technický popis včetně způsobu aplikace.
Každé zařízení splňuje požadavky na normu EN60079-0, testování probíhá dle následujících kritérií: teplotní test, teplotní test při zatížení, test IP, rázový test, testování na další vlivy (tlaková zkouška atd.).
Každoročně pořádáme v prostorách naší společnosti odborná školení zaměřená na problematiku instalace výrobků dle certifikace ATEX.
Veškeré naše zařízení mohou být dodávány do zemí EU.

 

Ke stažení

ATEX certifikace pro zařízení do výbušného prostředí
Cílem evropské směrnice 94/9/ES (dále zvané ATEX) je sjednotit značení a umožnit volný pohyb zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, po území EU. Směrnice stanovuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost zařízení určená pro použití ve výbušném prostředí. V naší nabídce naleznete svítilny do výbušného prostředí značky Parat, které splňující normu ATEX. Výrobky jsou značeny kódem, který se skládá z následujících částí:

Směrnice rozděluje zařízení do dvou skupin. Skupina zařízení I zahrnuje zařízení určená pro použití v podzemních částech dolů a v částech instalací na povrchu dolů, které mohou být ohroženy důlním plynem a/nebo hořlavým prachem. Skupina zařízení II zahrnuje zařízení určená pro použití v ostatních místech, která mohou být ohrožena výbušnou atmosférou tvořenou směsí vzduchu s plyny či prachem. Tyto skupiny jsou dále rozděleny do kategorií.

Kategorie v rámci příslušné skupiny:

Skupina zařízení I se dále dělí na kategorie M1 a M2.

U výrobků Kategorie M1 se vyžaduje, aby zůstaly funkční z bezpečnostních důvodů v přítomnosti výbušné atmosféry, a vyznačují se komplexními prostředky ochrany proti výbuchu že:

 V případě poruchy jednoho z použitých prostředků je zajištěna dostatečná úroveň bezpečnosti alespoň jedním dalším nezávislým prostředkem ochrany.

 Nebo v případě vzniku dvou vzájemně nezávislých poruch je zajištěna dostatečná úroveň bezpečnosti.

U výrobků Kategorie M2 se počítá s tím, že budou v případě vzniku výbušné atmosféry vypnuty. Přesto se však předpokládá, že výbušná atmosféra může během provozu zařízení kategorie M2 vzniknout. Proto ochranná opatření pro výrobky této kategorie zajišťují dostatečnou úroveň ochrany při normálním provozu a navíc pro případ těžkých provozních podmínek vznikajících zejména hrubým zacházením a změnami okolního prostředí. To zahrnuje i požadavek zajistit u zařízení dostatečnou úroveň bezpečnosti i v případě provozních poruch nebo v nebezpečných provozních podmínkách, které je nutno normálně vzít v úvahu.

Skupina zařízení II se dále dělí na kategorie 1, 2 a 3.

Zařízení kategorie 1 jsou určena pro použití v zóně 0 a zóně 20:

 Zóna 0 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry, vytvořené směsí vzduchu s plyny, parami nebo mlhami velmi pravděpodobný a výbušná směs je přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často (celkem více než 1000 hodin ročně).

 Zóna 20 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené prachovzdušnou směsí velmi pravděpodobný a výbušná směs je přítomna trvale, po dlouhou dobu nebo často (celkem více než 1000 hodin ročně).

Zařízení kategorie 2 jsou určena pro použití v zóně 1 a zóně 21:

 Zóna 1 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry, vytvořené směsí vzduchu s plyny, parami nebo mlhami pravděpodobný (celkem 10 – 1000 hodin ročně).

 Zóna 21 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené prachovzdušnou směsí pravděpodobný (celkem 10 – 1000 hodin ročně).

Pro použití v zóně 1 a zóně 21 jsou určeny například svítilny Parat PX1 XAG a Parat PX1. Pro použití v samotné zóně 1 například svítilna Parat PX2.

Zařízení kategorie 3 jsou určena pro použití v zóně 2 a zóně 22:

 Zóna 2 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry, vytvořené směsí vzduchu s plyny, parami nebo mlhami nepravděpodobný a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze zřídka a pouze po krátké časové období (celkem méně než 10 hodin ročně).

 Zóna 22 – Prostory, ve kterých je vznik výbušné atmosféry vytvořené prachovzdušnou směsí nepravděpodobný a pokud výbušná atmosféra vznikne, bude přítomna pouze zřídka a pouze po krátké časové období (celkem méně než 10 hodin ročně).